S.S.S

Food : Any processed, partially processed or unprocessed substance that is eaten, drunk or expected to be eaten or drunk by humans, except live animals, feed, unharvested plants, medicinal products used for therapeutic purposes, cosmetics, tobacco and tobacco products that are not intended for direct human consumption.
Gıda : Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri hariç insanlar tarafından yenilen, içilen ve yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü maddeyi ifade eder.
The science of the main structures, compositions and transformations of substances and the related methods of analysis, composition and production.
maddelerin ana yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini ve bunlarla ilgili çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini konu alan bilim.
It is impossible to give a comprehensive definition of energy because it can take many forms, but the most common definition is the following: Energy is the capacity of a system to do work.
Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkânsızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir.
The word is known to be related to health. The word medical is known as a word that means healing and curative. Medical is actually known as a word of French origin.
kelimesinin sağlık ile ilgili olduğu bilinmektedir. Medikal kelimesi, iyileştirici ve tedavi edici manalarına gelmekte olan bir kelime olarak bilinmektedir. Medikal aslında Fransızca kökenli bir kelime olarak bilinmektedir.